Uslovi korišćenja web sajta i elektronske prodavnice None Shop doo Beograd

1. Opšte odredbe

Uslovima korišćenja web sajta i elektronske prodavnice None Shop doo Beograd, uređuju se uslovi vezani za članstvo naših korisnika, način registrovanja istih, prava i obaveze članova, uslovi vršenja prodaje, način obračunavanja naknade i sva ostala pitanja koja su bitna i od značaja za funkcionisanje i korišćenja web sajta i elektronske prodavnice privrednog društva None Shop doo Beograd MB: 21671487, PIB: 112423598 , sa sedištem na adresi Stojana Protića br. 47, Beograd-Vračar, koje posluje kao trgovina na malo posredstvom pošte i korišćenjem interneta u skaldu sa propisima koji uređuju elektronsku trgovinu i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između None Shop doo Beograd i svakog registrovanog korisnika ( u daljem tekstu člana), kao i propisa kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem web sajta i elektronske prodavnice. Sajt kao i celokupan sadržaj koji se na njemu nalazi su u kompletnom vlasništvu None Shop doo Beograd i namenjeni su realizaciji prodaje putem interneta i promociji elektronske trgovine. Svako korišćenje sadržaja sajta koje je suprotno uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjeno. Korisnici su članovi i gosti. Članovi su pravna i fizička lica koja su prihvatila ove uslove korišćenja  da bi obavljala kupovinu putem e-prodavnice. Gosti su lica koja jednokratno pristupaju sajtu radi informisanja, ali bez registracije. None Shop doo posluje u skladu sa propisima Repubilke Srbije, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podtaka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača.

2. Ograničenje od odgovornosti

None Shop doo ne garantuje za tačnost i pouzdanost podataka koje korisnici prilikom kupovine unose, a sami korisnici su se obavezali, prihvatanjem ovih uslova korišćenja, da unesu prilikom kupovine tačne podatke, tako None Shop doo nije odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posledica unosa netačnih podataka. Prodavac ne odgovara za kašnjenja u isporuci robe od trenutka predaje proizvoda kurirskoj službi. None Shop doo ne odgovara za štetu koja nastane kao posledica skrivenih nedostataka, grešaka ili nepravilnosti u radu zbog prenosa računarskih virusa, nemara korisnika te ponašanja suprotno Uslovima korišćenja. None Shop doo web sajt i prodavnica mogu povremeno biti nedostupni, a zbog neophodnog održavanja sistema, o čemu će blagovremeno obaveštavati korisnike putem drušvenih mreža i drugih internet stranica.

3. Članovi, registracija, privatnost podataka

Da bismo Vam pružili određeni proizvod odnosno uslugu biće neophodno da nam dobrovoljno, prilikom registracije, date određene podatke, kao što su Vaše ime i prezime, datum rođenja, adresa na koju se vrši isporuka, mejl adresa, ili broj telefona. Članovi su u obavezi da čuvaju svoju pristupnu lozinku te da je ne otkrivaju trećim licima u suprotnom odgovorni su za svaku štetu koja nastane takvim korišćenjem njihovog naloga. Takođe nije dozvoljena registracija korisnika sa tuđim ličnim podacima. None Shop doo prikuplja od korisnika samo neophodne podatke koji su potrebni za pružanje informacija i poslovanje sa njima, sve u skaldu sa dobrim poslovnim običajima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Vaše podatke koristićemo samo i isključivo kako bismo obradili i ispunili Vaše porudžbine, isporučili Vam robu, komunicirali sa Vama u vezi sa proizvodima koje ste kupili i pružili vam korisničku podršku u vezi s istim. Takođe, Vaše podatke možemo koristiti i da bismo Vas obavestili o našim proizvodma i uslugama. Pristup Vašim podacima imaju samo ona lica kojima su neophodni za realizaciju Ugovora o prodaji. Prilikom obrade i korišćenja Vaših podataka obavezujemo se da nećemo odstupati od člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Elektronska prodavnica nije namenjena za prodaju proizvoda deci ispod 13 godina. Ukoliko se desi da nam dete ispod 13 godina pošalje informacije bez saglasnosti roditelja ili staratelja, mi ćemo takve informacije, po obaveštenju roditelja ili staratelja, izbrisati iz sistema u najkraćem mogućem roku.

4. Cene, isporuka

Cene koje su istaknute na dan porudžbine su finalne i izržene su u domaćoj valuti-dinarima kako se i naplaćuju od članova. Po zaključenju porudžbine na sajtu na mejl adresu koju ste uneli prilikom registracije stići će Vam potvrda o porudžbini što će se smatrati i časom zaključenja Ugovora o prodaji. Isporuka se vrši putem kurirske službe na adresu korisnika koju je uneo prilikom kupovine. Poručeni proizvod biće vam isporučeni u roku od maksimalno 8 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane None Shop doo. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku ili će usled istih rok za isporuku biti produžen, o tome ćemo biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

5. Ugovor, prava i obaveze

Ugovor koji korisnik zaključuje sa None Shop doo jeste Ugovor o prodaji na daljinu. Prodavac se obavezuje da kupcu dostavi izabrani proizvod na datu adresu u određenom roku, a kupac se obavezuje da prilikom prijema proizvoda plati cenu. Ugovor se smatra zaključenim onog trenutka kada prodavac primi obaveštenje od strane kupca o prihvatanju ponude. Kupac može u roku od 14 dana da odustane od ugovora obzirom da se radi o Ugovoru koji je zaključen na daljinu. Izjava o odustanku od Ugovora smatra se blagovremenom ako je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana zaključenja istog. Ukoliko korisnik odustane od Ugovora dužan je da vrati proizvod prodavcu u roku od 14 dana od dana odustanka od istog. U tom slučaju proizvod mora biti neoštećen, nekorišćen, i u originalnoj ambalaži. Po prijemu proizvoda prodavac se obavezuje da kupcu izvrši povraćaj novca.

6. Cookies (kolačići)

Kolačići služe da sačuvaju podatke na računaru korisnika. None Shop doo koristi kolačiće da pomogne korisniku da prilagodi potrebe korišćenja interneta svojim potrebama. Cookies ne mogu samostalno da pokreću program ili da “prenesu“ Virus Vašem računaru. Cookies služe, na primer, da sačuvaju određeni unos podatka korisnika radi lakše korišćenja interneta. Jedna od glavnih prednosti kolačića je da obezbedi uštedu vremena korisniku. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na nosaču podataka korisnika i koji čuvaju određena podešavanja i podatke za razmenu sa našim sistemom preko pretraživača korisnika. Kolačići se mogu i obrisati.

7. Saglasnost

Predlažemo da se periodično informišete sa našim uslovima korišćenja jer se može desiti da su se promenili od Vaše poslednje posete. Korišćenje ovog web sajta podrazumeva da ste pročitali Uslove korišćenja i da ste saglasni sa istim, te ukoliko se ne slažete da gore navedenim uslovima korišćenja ili ne prihvatate iste molimo Vas da napustite sajt.

8. Zamena veličine i zamena artikla

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku.

  • U slučaju odstupanja od navedene specifikacije obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za drugi, a sve troškove snosi Online prodavnica www.noneshop.rs
  • Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
  • U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju u tom trenutku, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Vaš None Shop